Sảnh khách sạn The Light Holiday, Nha Trang, Việt Nam