Payment methods

[:en]
  1. Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt: 

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi.

  1. Phương thức thanh toán trước:
  2. Chuyển tiền/chuyển khoảnÁp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Thông tin tài khoản:

  1. Ngân hàng

STK: 212848239
Chủ tài khoản: Công Ty TNHH BamBu
Mở tại: Ngân hàng ACB – Phòng giao dịch Phú Nhuận – TP. HCM
Ngay khi nhận được thông báo đã chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách.
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0313677329
Ngày cấp 4 tháng 3 năm 2016
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM
Chủ sở hữu: Trần Bá Tiệp[:vi]

  1. Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt: 

Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi.

  1. Phương thức thanh toán trước:
  2. Chuyển tiền/chuyển khoảnÁp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Thông tin tài khoản:

  1. Ngân hàng

STK: 212848239
Chủ tài khoản: Công Ty TNHH BamBu
Mở tại: Ngân hàng ACB – Phòng giao dịch Phú Nhuận – TP. HCM
Ngay khi nhận được thông báo đã chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách.
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0313677329
Ngày cấp 4 tháng 3 năm 2016
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM
Chủ sở hữu: Trần Bá Tiệp[:]